Problemen met installeren op mac? Probeer deze instructies.

Deze downloads zijn identiek aan die welke beschikbaar zijn via de officiële Jamulus Sourceforge download paginaen zoals onze servers op geen enkele manier worden gewijzigd.

Jamulus is vrije en open source software (FOSS) onder licentie van de GPLv2