• Bokningar på 1 timme är helt gratis men begränsade till 1 bokning per dag.
  • Bokningar måste göras 8 timmar i förväg.
  • Repetitioner spelas aldrig in om du inte uttryckligen begär det.

Om du vill jamma utan att boka behöver du minst en gratis bokning eller fler för att experimentera med 56 platser. När du har hittat en plats som passar dig kan du begära tillträde till den Melomax kontrollrum.

Letar du efter on-demand-servrar?

Ta reda på hur du kan få tillgång på begäran till en Jamulus-server.

Få hjälp med att konfigurera

Behöver du hjälp med att installera eller har problem med Jamulus? Prova vår konsultation om installation.