För att undvika "latens" (fördröjning mellan när du spelar på ditt instrument och när du hör det) rekommenderas starkt att du använder ett ljudgränssnitt: en box som du kan koppla in ditt instrument i stället för att använda datorns inbyggda ljudkort. Gränssnittet ansluts vanligtvis till datorn via USB.

Om du inte har någon rekommenderar vi följande EVO 4 USB-ljudgränssnitt Ett billigt och utmärkt alternativ som gör att du kan använda eller spela in två ingångar samtidigt och ge ut två utgångar samt koppla via USB till din DAW.