ANVÄNDARVILLKOR

Senast uppdaterad September 09, 2020

GODKÄNNANDE AV VILLKOREN

Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig, personligen eller på uppdrag av en enhet ("du") och Melomax Productions ("Melomax").Företag", "vi", "oss", eller "vår"), om din tillgång till och användning av webbplatsen. https://melomax.live webbplatsen samt alla andra medieformer, mediekanaler, mobila webbplatser eller mobilapplikationer som är relaterade, länkade eller på annat sätt kopplade till den (gemensamt kallade "webbplatsen"). Genom att gå in på webbplatsen godkänner du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av alla dessa användarvillkor. OM DU INTE SAMTYCKER TILL ALLA DESSA ANVÄNDARVILLKOR ÄR DET UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET FÖR DIG ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DU MÅSTE OMEDELBART AVBRYTA ANVÄNDNINGEN.

Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen från tid till annan införlivas härmed uttryckligen genom hänvisning. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor. Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet "Senast uppdaterad" i dessa användarvillkor, och du avstår från all rätt att få ett särskilt meddelande om varje sådan ändring. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa användarvillkor för att hålla dig informerad om uppdateringar. Du kommer att omfattas av, och anses ha fått kännedom om och accepterat, ändringarna i reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum då de reviderade användarvillkoren publiceras.

Informationen som tillhandahålls på webbplatsen är inte avsedd att distribueras till eller användas av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller något land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller reglering eller som skulle göra oss föremål för något registreringskrav i sådan jurisdiktion eller sådant land. De personer som väljer att gå in på webbplatsen från andra platser gör det därför på eget initiativ och är ensamma ansvariga för att följa lokala lagar, om och i den mån lokala lagar är tillämpliga.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om inget annat anges är webbplatsen vår äganderätt och all källkod, alla databaser, funktioner, programvara, webbplatsdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (kollektivt kallat "innehåll") och de varumärken, servicemärken och logotyper som finns där (varumärkena) ägs eller kontrolleras av oss eller är licensierade till oss och skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens i Förenta staterna, internationella upphovsrättslagar och internationella konventioner. Innehållet och märkena tillhandahålls på webbplatsen "i befintligt skick" endast för din information och personliga användning. Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, sammanställas, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas i något kommersiellt syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd i förväg.

Förutsatt att du är berättigad att använda webbplatsen, beviljas du en begränsad licens för att få tillgång till och använda webbplatsen och för att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått tillgång till på rätt sätt, endast för din personliga, icke-kommersiella användning. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig till och från webbplatsen, innehållet och varumärkena.

ANVÄNDARREPRESENTATIONER

Genom att använda Webbplatsen försäkrar och garanterar du att: (1) all registreringsinformation som du skickar in kommer att vara sann, korrekt, aktuell och fullständig; (2) du kommer att upprätthålla riktigheten i sådan information och omedelbart uppdatera sådan registreringsinformation vid behov; (3) du har den juridiska kapaciteten och du samtycker till att följa dessa användarvillkor; (4) du är inte minderårig i den jurisdiktion där du är bosatt, eller om du är minderårig har du fått föräldrarnas tillstånd att använda webbplatsen; (5) du kommer inte att få tillgång till webbplatsen genom automatiserade eller icke-mänskliga medel, vare sig genom en bot, ett skript eller på annat sätt; (6) du kommer inte att använda webbplatsen för olagliga eller otillåtna syften; och (7) din användning av webbplatsen kommer inte att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning.

Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig har vi rätt att avbryta eller avsluta ditt konto och vägra all nuvarande eller framtida användning av webbplatsen (eller delar av den).

REGISTRERING AV ANVÄNDARE

Du kan behöva registrera dig på webbplatsen. Du samtycker till att hålla ditt lösenord hemligt och ansvarar för all användning av ditt konto och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, kräva tillbaka eller ändra ett användarnamn som du väljer om vi efter eget gottfinnande anser att ett sådant användarnamn är olämpligt, obscent eller på annat sätt stötande.

AVGIFTER OCH BETALNING

Vi accepterar följande betalningsformer:

- PayPal

Du kan behöva köpa eller betala en avgift för att få tillgång till vissa av våra tjänster. Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs via webbplatsen. Du samtycker vidare till att snabbt uppdatera konto- och betalningsinformation, inklusive e-postadress, betalningsmetod och utgångsdatum för betalkort, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. Vi fakturerar dig via ett onlinefaktureringskonto för köp som görs via webbplatsen. Försäljningsskatt kommer att läggas till priset för köp enligt vad vi anser vara nödvändigt. Vi kan komma att ändra priserna när som helst. Alla betalningar ska ske i brittiska pund sterling.

Du samtycker till att betala alla avgifter till de priser som då gäller för dina köp, och du ger oss tillåtelse att debitera din valda betalningsleverantör för sådana belopp när du gör ditt köp. Om ditt köp är föremål för återkommande avgifter samtycker du till att vi debiterar din betalningsmetod på en återkommande basis utan att kräva ditt förhandsgodkännande för varje återkommande avgift, tills du meddelar oss om din avbokning.

Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel eller misstag i prissättningen, även om vi redan har begärt eller mottagit betalning. Vi förbehåller oss också rätten att neka en beställning som görs via webbplatsen.

 

GRATIS PROVPERIOD

Vi erbjuder en gratis provperiod på en dag för nya användare som registrerar sig på webbplatsen. De måste fylla på i slutet av den kostnadsfria provperioden.

AVBESTÄLLNING

Alla inköp är inte återbetalningsbara. Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Din uppsägning träder i kraft i slutet av den aktuella betalda perioden.

Om du är missnöjd med våra tjänster kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected].

SOFTWARE

Vi kan inkludera programvara för användning i samband med våra tjänster. Om sådan programvara åtföljs av ett licensavtal för slutanvändare ("EULA") kommer villkoren i EULA att styra din användning av programvaran. Om programvaran inte åtföljs av ett EULA beviljar vi dig en icke-exklusiv, återkallelig, personlig och icke-överförbar licens för att använda programvaran enbart i samband med våra tjänster och i enlighet med dessa användarvillkor. All programvara och all relaterad dokumentation tillhandahålls "i befintligt skick" utan någon form av garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive, utan begränsning, de underförstådda garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke intrång. Du accepterar alla risker som uppstår i samband med användning eller prestanda av programvaran. Du får inte reproducera eller omdistribuera någon programvara annat än i enlighet med EULA eller dessa användarvillkor.

FÖRBJUDEN VERKSAMHET

Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat ändamål än det som vi gör webbplatsen tillgänglig för. Webbplatsen får inte användas i samband med kommersiella aktiviteter, förutom de som uttryckligen stöds eller godkänns av oss.

Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte:

 1. 1. Systematiskt hämta data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
 2. 2. Gör någon obehörig användning av webbplatsen, inklusive att samla in användarnamn och/eller e-postadresser till användare på elektronisk väg eller på annat sätt i syfte att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatisk väg eller under falska förespeglingar.
 3. 3. Använda en inköpsagent eller ett inköpsombud för att göra inköp på webbplatsen.
 4. 4. Använda webbplatsen för att annonsera eller erbjuda försäljning av varor och tjänster.
 5. 5. kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa webbplatsens säkerhetsrelaterade funktioner, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av innehåll eller som upprätthåller begränsningar för användningen av webbplatsen och/eller det innehåll som finns på den.
 6. 6. Delta i otillåten inramning av eller länkning till webbplatsen.
 7. 7. Lura, bedra eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i försök att ta reda på känslig kontoinformation, t.ex. användarlösenord.
 8. 8. Använda våra supporttjänster på ett otillbörligt sätt eller lämna in falska rapporter om missbruk eller oegentligheter.
 9. 9. Delta i någon form av automatiserad användning av systemet, t.ex. genom att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller genom att använda datautvinning, robotar eller liknande verktyg för att samla in och utvinna data.
 10. 10. Störningar, avbrott eller skapa en onödig belastning på webbplatsen eller de nätverk eller tjänster som är anslutna till webbplatsen.
 11. 11. Försöka utge sig för att vara en annan användare eller person eller använda en annan användares användarnamn.
 12. 12. Sälja eller på annat sätt överföra din profil.
 13. 13. Använda information från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada någon annan person.
 14. 14. Använda webbplatsen som en del av ett försök att konkurrera med oss eller på annat sätt använda webbplatsen och/eller innehållet för någon intäktsgenererande strävan eller kommersiellt företag.
 15. 15. Dechiffrera, dekompilera, disassemblera eller omvända någon av de programvaror som ingår i eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.
 16. 16. Försöka kringgå åtgärder på webbplatsen som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomsten till webbplatsen eller någon del av webbplatsen.
 17. 17. Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller agenter som tillhandahåller någon del av webbplatsen till dig.
 18. 18. Ta bort upphovsrätten eller andra äganderättsliga meddelanden från något innehåll.
 19. 19. Kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
 20. 20. Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av stora bokstäver och spamming (kontinuerlig publicering av upprepad text), som stör någon annans oavbrutna användning av webbplatsen eller ändrar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, funktionerna, driften eller underhållet av webbplatsen.
 21. 21. Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) något material som fungerar som en passiv eller aktiv mekanism för insamling eller överföring av information, inklusive, men inte begränsat till, clear graphics interchange formats ("gifs"), 1×1 pixlar, webbuggor, cookies eller andra liknande enheter (ibland kallade "spionprogram" eller "passiva insamlingsmekanismer" eller "pcms").
 22. 22. Förutom vad som kan vara resultatet av standardanvändning av sökmotorer eller webbläsare, använda, starta, utveckla eller distribuera något automatiserat system, inklusive men inte begränsat till spindel, robot, fuskverktyg, skrapare eller offline-läsare som har tillgång till webbplatsen, eller använda eller starta något otillåtet skript eller annan programvara.
 23. 23. Förnedra, skada eller på annat sätt skada oss och/eller webbplatsen enligt vår åsikt.
 24. 24. Använda webbplatsen på ett sätt som inte är förenligt med tillämpliga lagar och förordningar.

 

ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG.

Webbplatsen kan bjuda in dig att chatta, bidra till eller delta i bloggar, anslagstavlor, onlineforum och andra funktioner, och kan ge dig möjlighet att skapa, skicka in, lägga upp, visa, överföra, utföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, skrivelser, video, ljud, fotografier, grafik, kommentarer, förslag, personlig information eller annat material (kollektivt kallade "bidrag"). Bidragen kan vara synliga för andra användare av webbplatsen och via webbplatser från tredje part. Därför kan alla bidrag som du överför behandlas som icke-konfidentiella och icke-proprietära. När du skapar eller gör bidrag tillgängliga, försäkrar och garanterar du därmed att:

 1. Skapandet, distributionen, överföringen, den offentliga visningen eller framförandet samt åtkomsten, nedladdningen eller kopieringen av dina bidrag gör inte och kommer inte att göra intrång i någon tredje parts äganderätt, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemligheter eller moraliska rättigheter.
  2. Du är skaparen och ägaren av eller har de nödvändiga licenserna, rättigheterna, samtycken, frigörelserna och tillstånden för att använda och ge oss, webbplatsen och andra användare av webbplatsen tillstånd att använda dina bidrag på det sätt som anges på webbplatsen och i dessa användarvillkor.
  3. Du har skriftligt samtycke, frisläppande och/eller tillstånd från varje identifierbar person i dina bidrag för att använda namnet eller bilden på varje identifierbar person för att möjliggöra inkludering och användning av dina bidrag på alla sätt som avses på webbplatsen och i dessa användarvillkor.
  4. Dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.
  5. Dina bidrag är inte oönskad eller otillåten reklam, reklammaterial, pyramidspel, kedjebrev, skräppost, massutskick eller andra former av uppmaningar.
  6. Dina bidrag är inte obscena, oanständiga, liderliga, liderliga, smutsiga, våldsamma, trakasserande, ärekränkande, förtalande eller på annat sätt stötande (enligt vad vi bestämmer).
  7. Dina bidrag får inte förlöjliga, håna, nedvärdera, skrämma eller missbruka någon.
  8. Dina bidrag får inte förespråka våldsamt störtande av någon regering eller uppmana, uppmuntra eller hota med fysisk skada mot någon annan.
  9. Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag, förordning eller regel.
  10. Dina bidrag kränker inte någon tredje parts integritets- eller publicitetsrättigheter.
  11. Dina bidrag innehåller inget material som begär personlig information från personer under 18 år eller utnyttjar personer under 18 år på ett sexuellt eller våldsamt sätt.
  12. Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag om barnpornografi eller som på annat sätt syftar till att skydda minderårigas hälsa eller välbefinnande.
  13. Dina bidrag innehåller inga kränkande kommentarer som har samband med ras, nationellt ursprung, kön, sexuell läggning eller fysiskt handikapp.
  14. Dina bidrag bryter inte på annat sätt mot, eller länkar till material som bryter mot, någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller någon tillämplig lag eller förordning.

All användning av webbplatsen i strid med ovanstående strider mot dessa användarvillkor och kan bland annat leda till att din rätt att använda webbplatsen upphör eller avbryts.

BIDRAGSLICENS

Genom att lägga upp dina bidrag på någon del av webbplatsen eller göra bidragen tillgängliga för webbplatsen genom att länka ditt konto från webbplatsen till något av dina konton i sociala nätverk ger du oss automatiskt, och du representerar och garanterar att du har rätt att ge oss en obegränsad, obegränsad, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överförbar, royaltyfri, fullt betald, världsomspännande rättighet och licens för att vara värd för, använda, kopiera, reproducera, avslöja, sälja, återförsälja, publicera, sända, omtitulera, arkivera, lagra, lagra i cacheminnet, offentligt framföra, offentligt visa, omformatera, översätta, överföra, göra utdrag (helt eller delvis) och distribuera sådana bidrag (inklusive, utan begränsning, din bild och röst) i vilket syfte som helst, kommersiellt, reklammässigt eller på annat sätt, och att förbereda avledda verk av, eller införliva sådana bidrag i andra verk, samt att bevilja och auktorisera underlicenser för ovanstående. Användningen och distributionen kan ske i alla medieformat och genom alla mediekanaler.

Denna licens gäller i alla former, medier och tekniker som är kända eller utvecklas i framtiden och omfattar vår användning av ditt namn, företagsnamn och franchisetagarnamn, i tillämpliga fall, och alla varumärken, servicemärken, handelsnamn, logotyper och personliga och kommersiella bilder som du tillhandahåller. Du avstår från alla moraliska rättigheter i dina bidrag och du garanterar att moraliska rättigheter inte har hävts på annat sätt i dina bidrag.

Vi hävdar inte någon äganderätt till dina bidrag. Du behåller den fulla äganderätten till alla dina bidrag och alla immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är kopplade till dina bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller framställningar i dina bidrag som du tillhandahåller på något område på webbplatsen. Du är ensam ansvarig för dina bidrag till webbplatsen och du samtycker uttryckligen till att friskriva oss från allt ansvar och att avstå från att vidta rättsliga åtgärder mot oss med avseende på dina bidrag.

Vi har rätt att efter eget gottfinnande (1) redigera, redigera eller på annat sätt ändra bidrag, (2) kategorisera om bidrag för att placera dem på mer lämpliga platser på webbplatsen och (3) förhandsgranska eller radera bidrag när som helst och av vilken anledning som helst, utan förvarning. Vi har ingen skyldighet att övervaka dina bidrag.

RIKTLINJER FÖR ÖVERSYNER.

Vi kan erbjuda dig områden på webbplatsen där du kan lämna recensioner eller betyg. När du lägger upp en recension måste du uppfylla följande kriterier: (1) du ska ha förstahandserfarenhet av den person/enhet som recenseras, (2) dina recensioner får inte innehålla stötande svordomar eller kränkande, rasistiska, stötande eller hatiska ord, (3) dina recensioner får inte innehålla diskriminerande referenser baserade på religion, ras, kön, nationellt ursprung, ålder, civilstånd, sexuell läggning eller funktionsnedsättning; (4) dina recensioner får inte innehålla hänvisningar till olaglig verksamhet; (5) du får inte vara ansluten till konkurrenter om du publicerar negativa recensioner; (6) du får inte dra några slutsatser om lagligheten av ett beteende; (7) du får inte publicera falska eller vilseledande uttalanden; och (8) du får inte organisera en kampanj som uppmuntrar andra att publicera recensioner, vare sig positiva eller negativa.

Vi kan acceptera, avvisa eller ta bort recensioner efter eget gottfinnande. Vi har absolut ingen skyldighet att granska recensioner eller ta bort recensioner, även om någon anser att recensioner är stötande eller felaktiga. Recensioner godkänns inte av oss och representerar inte nödvändigtvis våra åsikter eller åsikterna hos någon av våra dotterbolag eller partners. Vi tar inte ansvar för någon recension eller för några krav, skulder eller förluster som följer av någon recension. Genom att publicera en recension ger du oss härmed en evig, icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, överlåtbar och underlicensierbar rätt och licens att reproducera, ändra, översätta, överföra på något sätt, visa, utföra och/eller distribuera allt innehåll som rör recensionerna.

SOCIALA MEDIER

Som en del av webbplatsens funktionalitet kan du koppla ihop ditt konto med onlinekonton som du har hos tredjepartstjänsteleverantörer (varje sådant konto är ett "Tredjepartskonto") genom att antingen: (1) tillhandahålla inloggningsuppgifter för ditt konto hos tredje part via webbplatsen, eller (2) låta oss få tillgång till ditt konto hos tredje part, vilket är tillåtet enligt de tillämpliga villkoren som reglerar din användning av varje konto hos tredje part. Du försäkrar och garanterar att du har rätt att lämna ut dina inloggningsuppgifter till ditt konto hos tredje part till oss och/eller ge oss tillgång till ditt konto hos tredje part, utan att du bryter mot något av de villkor som reglerar din användning av det tillämpliga kontot hos tredje part, och utan att vi är skyldiga att betala några avgifter eller att vi är föremål för några användningsbegränsningar som införts av tredjepartstjänsteleverantören för kontot hos tredje part. Genom att ge oss tillgång till konton från tredje part förstår du att (1) vi kan få tillgång till, göra tillgängligt och lagra (i förekommande fall) innehåll som du har tillhandahållit och lagrat på ditt konto från tredje part (det "sociala nätverksinnehållet") så att det är tillgängligt på och via webbplatsen via ditt konto, inklusive, utan begränsning, vänlistor, och (2) vi kan skicka in och ta emot ytterligare information från ditt konto från tredje part i den utsträckning som du informeras om när du kopplar ihop ditt konto med kontot från tredje part. Beroende på vilka Tredjepartskonton du väljer och med förbehåll för de sekretessinställningar som du har ställt in i sådana Tredjepartskonton kan personligt identifierbar information som du lägger upp på dina Tredjepartskonton vara tillgänglig på och via ditt konto på Webbplatsen. Observera att om ett tredjepartskonto eller en tillhörande tjänst blir otillgänglig eller om vår tillgång till ett sådant tredjepartskonto avslutas av tredjepartstjänsteleverantören, kan det sociala nätverksinnehållet inte längre vara tillgängligt på och via webbplatsen. Du kommer att ha möjlighet att när som helst avaktivera anslutningen mellan ditt konto på webbplatsen och dina konton från tredje part. OBSERVERA ATT DIN RELATION MED DE TREDJEPARTSTJÄNSTELEVERANTÖRER SOM ÄR KOPPLADE TILL DINA TREDJEPARTSKONTON ENDAST REGLERAS AV DITT ELLER DINA AVTAL MED SÅDANA TREDJEPARTSTJÄNSTELEVERANTÖRER. Vi gör inga ansträngningar för att granska innehåll från sociala nätverk för något ändamål, inklusive men inte begränsat till, för att kontrollera riktighet, laglighet eller att det inte strider mot lagen, och vi är inte ansvariga för innehåll från sociala nätverk. Du bekräftar och godkänner att vi kan få tillgång till din e-postadressbok som är kopplad till ett tredjepartskonto och din kontaktlista som är lagrad på din mobila enhet eller surfplatta, enbart i syfte att identifiera och informera dig om de kontakter som också har registrerat sig för att använda webbplatsen. Du kan avaktivera kopplingen mellan Webbplatsen och ditt Tredjepartskonto genom att kontakta oss via kontaktinformationen nedan eller via dina kontoinställningar (om tillämpligt). Vi kommer att försöka radera all information som lagras på våra servrar och som erhållits via ett sådant Tredjepartskonto, förutom användarnamnet och profilbilden som blir associerade med ditt konto.

INKOMSTER

Du bekräftar och godkänner att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om webbplatsen ("Inlämningar") som du lämnar till oss är icke-konfidentiella och blir vår enda egendom. Vi ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag för alla lagliga ändamål, kommersiella eller andra, utan erkännande eller ersättning till dig. Du avstår härmed från alla moraliska rättigheter till sådana bidrag, och du garanterar härmed att alla sådana bidrag är original från dig eller att du har rätt att lämna sådana bidrag. Du samtycker till att det inte ska finnas någon möjlighet till regress mot oss för påstådda eller faktiska intrång eller förskingring av någon äganderätt i dina bidrag.

WEBBPLATSER OCH INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART

Webbplatsen kan innehålla (eller du kan skickas via webbplatsen) länkar till andra webbplatser ("webbplatser från tredje part") samt artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, design, musik, ljud, video, information, applikationer, programvara och annat innehåll eller föremål som tillhör eller kommer från tredje part ("innehåll från tredje part"). Sådana webbplatser och innehåll från tredje part undersöks, övervakas eller kontrolleras inte av oss för att säkerställa att de är korrekta, lämpliga eller fullständiga, och vi är inte ansvariga för webbplatser från tredje part som nås via webbplatsen eller för innehåll från tredje part som publiceras på, är tillgängligt via eller installeras från webbplatsen, inklusive innehåll, korrekthet, kränkande, åsikter, tillförlitlighet, sekretesspraxis eller andra policyer för eller som finns på webbplatser från tredje part eller i innehåll från tredje part. Att inkludera, länka till eller tillåta användning eller installation av webbplatser från tredje part eller innehåll från tredje part innebär inte att vi godkänner eller stödjer dem. Om du bestämmer dig för att lämna webbplatsen och få tillgång till webbplatser från tredje part eller använda eller installera innehåll från tredje part, gör du det på egen risk, och du bör vara medveten om att dessa användarvillkor inte längre gäller. Du bör läsa igenom de tillämpliga villkoren och policyer, inklusive sekretess och datainsamlingspraxis, för alla webbplatser som du navigerar till från webbplatsen eller som rör program som du använder eller installerar från webbplatsen. Alla inköp du gör via webbplatser från tredje part kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag, och vi tar inget som helst ansvar i samband med sådana inköp som uteslutande är en fråga mellan dig och den tillämpliga tredje parten. Du samtycker till och erkänner att vi inte stöder de produkter eller tjänster som erbjuds på webbplatser från tredje part och du ska hålla oss skadeslösa från eventuella skador som orsakas av ditt köp av sådana produkter eller tjänster. Dessutom ska du hålla oss skadeslösa från alla förluster som du lider eller skador som orsakas dig i samband med eller som på något sätt är resultatet av innehåll från tredje part eller all kontakt med webbplatser från tredje part.

ADVERTISER

Vi tillåter annonsörer att visa sina annonser och annan information på vissa områden på webbplatsen, t.ex. sidobannerannonser eller bannerannonser. Om du är en annonsör ska du ta fullt ansvar för alla annonser som du placerar på webbplatsen och alla tjänster som tillhandahålls på webbplatsen eller produkter som säljs genom dessa annonser. Som annonsör garanterar och försäkrar du dessutom att du har alla rättigheter och befogenheter att placera annonser på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter, publicitetsrättigheter och avtalsrättigheter. Vi tillhandahåller bara utrymmet för att placera sådana annonser, och vi har ingen annan relation med annonsörerna.

FÖRVALTNING AV WEBBPLATSEN

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka Webbplatsen för överträdelser av dessa Användarvillkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, enligt vårt eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa Användarvillkor, inklusive men inte begränsat till att rapportera en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) enligt vårt eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa tillgången till, begränsa tillgängligheten till eller inaktivera (i den mån det är tekniskt möjligt) något av dina Bidrag eller någon del av dem; (4) efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar, ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är alltför stora eller på något sätt belastar våra system, och (5) på annat sätt hantera webbplatsen på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och vår egendom och för att underlätta webbplatsens korrekta funktion.

 

INTEGRITETSPOLICY

Vi bryr oss om dataintegritet och datasäkerhet. Läs vår sekretesspolicy: https://melomax.live/privacy-policy. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av vår sekretesspolicy, som är införlivad i dessa användarvillkor. Observera att webbplatsen finns i Storbritannien. Om du besöker webbplatsen från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som reglerar insamling, användning eller utlämnande av personuppgifter och som skiljer sig från tillämpliga lagar i Storbritannien, överför du genom din fortsatta användning av webbplatsen dina uppgifter till Storbritannien, och du samtycker till att dina uppgifter överförs till och behandlas i Storbritannien.

GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

Dessa Användarvillkor ska förbli fullt giltiga och effektiva medan du använder Webbplatsen. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGON ANNAN BESTÄMMELSE I DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÖRBEHÅLLER VI OSS RÄTTEN ATT, EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN (INKLUSIVE BLOCKERING AV VISSA IP-ADRESSER), TILL NÅGON PERSON AV NÅGON ANLEDNING ELLER UTAN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT MOT NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER FÖRPLIKTELSE SOM INGÅR I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER MOT NÅGON TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING. VI KAN NÄR SOM HELST, UTAN FÖRVARNING OCH EFTER EGET GOTTFINNANDE, AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DITT DELTAGANDE PÅ WEBBPLATSEN ELLER RADERA DITT KONTO OCH ALLT INNEHÅLL ELLER ALL INFORMATION SOM DU HAR PUBLICERAT.

Om vi avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning är det förbjudet för dig att registrera och skapa ett nytt konto i ditt namn, ett falskt eller lånat namn eller en tredje parts namn, även om du agerar på tredje parts vägnar. Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga, straffrättsliga och förbudsrättsliga åtgärder.

ÄNDRINGAR OCH AVBROTT.

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst och av vilken anledning som helst, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att ändra eller avbryta hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande när som helst. Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, avstängning eller upphörande av webbplatsen.

Vi kan inte garantera att webbplatsen alltid är tillgänglig. Vi kan drabbas av hårdvaru-, mjukvaru- eller andra problem eller behöva utföra underhåll i samband med webbplatsen, vilket kan leda till avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt modifiera webbplatsen när som helst och av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för eventuella förluster, skador eller olägenheter som orsakas av att du inte kan få tillgång till eller använda webbplatsen under en eventuell driftsstopp eller avbrytande av webbplatsen. Ingenting i dessa användarvillkor ska tolkas så att vi är skyldiga att underhålla och stödja webbplatsen eller att tillhandahålla korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband med den.

GÄLLANDE LAGSTIFTNING

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med Storbritanniens lagar, och tillämpningen av FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor är uttryckligen utesluten. Om din vanliga vistelseort är inom EU och du är konsument, har du dessutom det skydd som du får genom obligatoriska bestämmelser i lagstiftningen i ditt bosättningsland. Melomax Productions och du själv samtycker till att underkasta dig den icke-exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna på __________, vilket innebär att du kan göra anspråk på att försvara dina konsumentskyddsrättigheter med avseende på dessa användningsvillkor i Storbritannien eller i det EU-land där du är bosatt.

LÖSNING AV TVISTER

Informella förhandlingar

För att påskynda lösningen och kontrollera kostnaderna för alla tvister, kontroverser eller krav som rör dessa användarvillkor (var och en av dem en "tvist" och tillsammans "tvister") som väcks av dig eller oss (individuellt en "part" och tillsammans "parterna"), är parterna överens om att först försöka förhandla om alla tvister (utom de tvister som uttryckligen anges nedan) informellt i minst trettio (30) dagar innan de inleder ett skiljeförfarande. Sådana informella förhandlingar inleds genom ett skriftligt meddelande från den ena parten till den andra parten.

Bindande skiljedomsförfarande

Alla tvister som uppstår mellan parterna i detta avtal ska avgöras av en skiljeman som ska väljas i enlighet med skiljedomsordningen och de interna reglerna för Europeiska skiljedomstolen, som ingår i Europeiska skiljedomscentrumet med säte i Strasbourg, och som är i kraft vid den tidpunkt då ansökan om skiljedom lämnas in, och vars antagande av denna klausul innebär att den godtas. Skiljedomstolen skall ha sitt säte i Birmingham, Förenade kungariket. Förhandlingsspråket skall vara engelska. Tillämplig materiell rätt skall vara Förenade kungarikets lag.

Begränsningar

Parterna är överens om att ett eventuellt skiljeförfarande ska begränsas till tvisten mellan parterna individuellt. I den utsträckning som lagen tillåter ska (a) inget skiljeförfarande förenas med något annat förfarande, (b) det finns ingen rätt eller befogenhet för någon tvist att bli föremål för skiljeförfarande på grundval av en grupptalan eller att använda förfaranden för grupptalan, och (c) det finns ingen rätt eller befogenhet för någon tvist att väckas i en påstådd representativ kapacitet för allmänheten eller andra personer.

Undantag från informella förhandlingar och skiljeförfarande

Parterna är överens om att följande tvister inte omfattas av ovanstående bestämmelser om informella förhandlingar och bindande skiljedom: (a) tvister som syftar till att upprätthålla eller skydda, eller som rör giltigheten av, någon av partens immateriella rättigheter, b) tvister som rör eller härrör från påståenden om stöld, piratkopiering, intrång i privatlivet eller otillåten användning, och c) krav på föreläggande. Om denna bestämmelse befinns vara olaglig eller ogenomförbar kommer ingen av parterna att välja att medla i en tvist som omfattas av den del av bestämmelsen som befinns vara olaglig eller ogenomförbar, och tvisten ska avgöras av en behörig domstol inom de domstolar som anges som behöriga ovan, och parterna samtycker till att underkasta sig den domstolens personliga jurisdiktion.

RÄTTELSER

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst och utan föregående meddelande.

ANSVARSFÖRKLARING

WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I DEN MÅN DEN ÄR TILLGÄNGLIG. DU SAMTYCKER TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH VÅRA TJÄNSTER SKER PÅ EGEN RISK. I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER FRISKRIVER VI OSS FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DEN, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE ÖVERTRÄDELSE. VI LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSER SOM ÄR LÄNKADE TILL WEBBPLATSEN, OCH VI TAR INGET ANSVAR FÖR (1) FEL, MISSTAG ELLER FELAKTIGHETER I INNEHÅLL OCH MATERIAL, (2) PERSONSKADOR ELLER EGENDOMSSKADOR, AV VILKET SLAG SOM HELST, TILL FÖLJD AV DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, (3) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVRAR OCH/ELLER ALL PERSONLIG INFORMATION OCH/ELLER FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄR, (4) AVBROTT ELLER UPPHÖRANDE AV ÖVERFÖRINGEN TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (5) BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER VIA WEBBPLATSEN AV EN TREDJE PART, OCH/ELLER (6) EVENTUELLA FEL ELLER UTELÄMNANDEN I INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPKOMMIT TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV INNEHÅLL SOM PUBLICERATS, ÖVERFÖRTS ELLER PÅ ANNAT SÄTT GJORTS TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR INTE, STÄLLER OSS BAKOM, GARANTERAR ELLER TAR ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART VIA WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER MOBILAPPLIKATION SOM PRESENTERAS I NÅGON BANNER ELLER ANNAN ANNONSERING, OCH VI KOMMER INTE ATT VARA EN PART I ELLER PÅ NÅGOT SÄTT VARA ANSVARIGA FÖR ATT ÖVERVAKA NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH NÅGON TREDJEPARTSLEVERANTÖR AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. LIKSOM NÄR DET GÄLLER KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST VIA NÅGOT MEDIUM ELLER I NÅGON MILJÖ BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA OMDÖME OCH VARA FÖRSIKTIG NÄR DET ÄR LÄMPLIGT.

BEGRÄNSNINGAR AV ANSVARSSKYLDIGHETEN

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJDSKADOR, EXEMPLARISKA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER STRAFFSKADOR, INKLUSIVE FÖRLORAD VINST, FÖRLORAD INKOMST, FÖRLUST AV DATA ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR GENOM DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ÄVEN OM VI HAR BLIVIT INFORMERADE OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR.

ERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla oss skadeslösa, inklusive våra dotterbolag, dotterbolag och alla våra respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda, från och mot alla förluster, skador, ansvar, krav eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av: (1) dina bidrag, (2) användning av webbplatsen, (3) brott mot dessa användarvillkor, (4) brott mot dina utfästelser och garantier i dessa användarvillkor, (5) brott mot tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter, eller (6) skadlig handling mot någon annan användare av webbplatsen som du är ansluten till via webbplatsen. Utan hinder av ovanstående förbehåller vi oss rätten att på din bekostnad ta på oss det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor för vilka du är skyldig att ersätta oss, och du samtycker till att på din bekostnad samarbeta med oss i vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som omfattas av denna ersättning när vi får kännedom om dem.

ANVÄNDARUPPGIFTER

Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du överför till webbplatsen för att kunna hantera webbplatsens prestanda, samt uppgifter om din användning av webbplatsen. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopior av data är du ensam ansvarig för alla data som du överför eller som rör någon aktivitet som du har utfört med hjälp av webbplatsen. Du samtycker till att vi inte har något ansvar gentemot dig för förlust eller korruption av sådana data, och du avstår härmed från alla rättigheter att vidta åtgärder mot oss till följd av sådan förlust eller korruption av sådana data.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATURER

Att besöka webbplatsen, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du godkänner att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla rättsliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU GODKÄNNER HÄRMED ANVÄNDNINGEN AV ELEKTRONISKA SIGNATURER, KONTRAKT, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA REGISTER SAMT ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDEN, POLICYER OCH REGISTER ÖVER TRANSAKTIONER SOM INITIERATS ELLER SLUTFÖRTS AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSEN. Du avstår härmed från alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalunderskrift eller leverans eller bevarande av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniskt.

ÖVRIGT

Dessa Användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på webbplatsen eller med avseende på webbplatsen utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användningsvillkor gäller i största möjliga utsträckning som lagen tillåter. Vi kan när som helst överlåta några eller alla våra rättigheter och skyldigheter till andra. Vi ska inte vara ansvariga för förlust, skada, fördröjning eller underlåtenhet att agera som orsakas av orsaker som ligger utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, anses denna bestämmelse eller del av bestämmelsen kunna avskiljas från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av övriga bestämmelser. Det finns inget samriskföretag, partnerskap, anställning eller agentförhållande som skapas mellan dig och oss till följd av dessa användarvillkor eller användningen av webbplatsen. Du samtycker till att dessa användningsvillkor inte kommer att tolkas mot oss på grund av att vi har utarbetat dem. Du avstår härmed från alla invändningar som du kan ha på grund av den elektroniska formen av dessa användningsvillkor och avsaknaden av att parterna undertecknat dessa användningsvillkor.

KONTAKTA OSS

För att lösa ett klagomål om webbplatsen eller för att få ytterligare information om användningen av webbplatsen, vänligen kontakta oss på följande adress:

Melomax Productions

__________

__________

Telefon: __________

[email protected]